Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

SNIIP

Firma jest jedną z wiodących organizacji naukowych działających w dziedzinie bezpieczeństwa radiologicznego i oprzyrządowania jądrowego.

SNIIP JSC jest jedną z najlepszych firm w dziedzinie oprzyrządowania jądrowego. Została założona w 1952 roku z inicjatywy I.V. Kurchatova w celu poprawy bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego eksploatowanych, budowanych i rozwijanych reaktorów i obiektów niebezpiecznych pod względem radiacyjnym, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego ludności kraju i ochrony środowiska. Obecnie SNIIP JSC jest członkiem ROSATOMU i jest uważany za najlepszą organizację w dziedzinie oprzyrządowania jądrowego i bezpieczeństwa informacji. Instytut składa się z siedmiu wydziałów badawczych, dzięki którym w Rosji stworzono nowy, niezależny kierunek w dziedzinie nauki i technologii nuklearnej, a mianowicie oprzyrządowania jądrowego. Od ponad sześćdziesięciu lat firma jest uważana za wiodącą organizację w dziedzinie systemów kontroli reaktorów jądrowych EJ i kontroli sytuacji radiacyjnej na terenie strefy ochrony sanitarnej i środowiska. Główne zasady, których kierownictwo SNIIP przestrzega przy planowaniu i realizacji działań związanych z zarządzaniem produktem i zapewnieniem jakości są następujące: zapewnienie bezpieczeństwa, orientacja na konsumenta i odpowiedzialność za wynik, uwzględnienie najlepszych praktyk rosyjskich, międzynarodowych i zagranicznych, ciągłe doskonalenie procesów i produktów, w tym poprzez wdrażanie skutecznych modeli zarządzania jakością opartych na zaawansowanych technologicznie technikach i mechanizmach.

Główne rodzaje działań: jednostkę wykrywania uznaje się za podstawowy produkt SNIIP JSC i jeden z głównych elementów projektowania urządzeń do monitorowania promieniowania. Mechanizm ten ma na celu pomiar i rejestrację różnych rodzajów promieniowania w energetyce i branżach pokrewnych.

System zarządzania jakością SNIIP JSC jest certyfikowany na zgodność z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV Thüringen, a także na zgodność z państwową normą wojskową GOST RV 0015-002-2012 w jednostce certyfikującej Centrum Innowacji i Certyfikacji w systemie Rejestru Wojskowego.


  • Ponad 600 pracowników w personelu

  • Przeciętne wynagrodzenie pracowników wynosi 85 000 rubli.

  • Przychody firmy wynoszą około 4,5 mld rubli rocznie.