Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

Ishimbay Specialized Chemical Plant of Catalysts

Produkcja podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Zakład został zbudowany w 1975 roku do produkcji katalizatorów. Obecnie firma jest nowoczesnym, innowacyjnym kompleksem, obejmującym kompletną linię produkcyjną, dostarczaną przez Haldor Topsoe (Dania) i JGC (Japonia). Produkcję przedsiębiorstwa prezentują wysokiej jakości zeolity, sorbenty, katalizatory. Wśród klientów i odbiorców firmy znajdują się wiodące przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego Federacji Rosyjskiej (Rosnieft', Baszneft', Sibur, Gazprom, Lukoil) i WNP (SOCAR, TNGIZT), podobne przedsiębiorstwa z Indii, Iranu, itp.)

Firma posiada nowoczesne laboratorium z następującym oprzyrządowaniem: elektroniczny mikroskop skaningowy "Joel", spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej i adsorpcji atomowej, porozymetr rtęciowy, analizator powierzchni właściwej, analizator adsorpcji fizycznej wielopunktowym B. E.T., dyfraktometry rentgenowskie "Siemens", "Rigaku", urządzenia do określania charakterystyki wytrzymałościowej i odporności na ścieranie katalizatorów granulowanych i mikrosferycznych, instalacje pilotażowe i laboratoryjne do określania właściwości katalitycznych, pilotażowe instalacje adsorpcyjne.

System zarządzania jakością potwierdzony jest certyfikatami i licencjami, które można znaleźć w odpowiednim dziale oficjalnej strony internetowej firmy.


  • Firma zajmuje 4 miejsce w kategorii Związki chemiczne, odczynniki, chemikalia do różnych celów.

  • Firma posiada 3 licencje, jest stałym uczestnikiem zamówień państwowych.

  • Wśród głównych klientów PJSC Bashneft.