Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

ETU

Petersburskie specjalistyczne przedsiębiorstwo budowlane i instalacyjne, które oferuje szeroki zakres usług w zakresie budowy obiektów przemysłowych i energetycznych. Przy realizacji projektów firma korzysta z własnej wyspecjalizowanej jednostki produkcyjnej, zaplecza inżynieryjnego oraz własnego laboratorium elektrotechnicznego, co pozwala na terminowe wywiązanie się z warunków umowy i zmniejszenie ryzyka dla klienta.

LLC "ETU" prowadzi prace budowlane i instalacyjne. Firma zajmuje się budową obiektów przemysłowych i energetycznych, kompleksów i lokali przemysłowych, handlowych, mieszkalnych. W razie potrzeby firma angażuje partnerów, których starannie kontroluje i wybiera do konkretnej budowy. Firma ma bardzo wysoki poziom ukierunkowania na klienta, wie, czego klient chce i chce w przyszłości i stara się przekraczać oczekiwania. Interesuje ich rozwój biznesu klienta, umacnianie solidnych i długotrwałych relacji. Wykorzystuje tylko swoje zasoby, aby mieć pewność co do jakości i dotrzymać terminu umowy, nie być zależnym od dostawców.


  • Wysoki poziom ukierunkowania na klienta

  • Własna jednostka produkcyjna

  • Szeroki zakres usług