Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

ANRON

Anron Ltd. jest dużą rosyjską firmą zajmującą się rozwojem systemu Wi-Klimatu, którego celem jest niezależna kontrola (bez ingerencji w zarządzanie) reżimów temperatury i wilgotności (TWR) w rozproszonych geograficznie zakładach logistycznych i produkcyjnych, gdzie temperatura i wilgotność środowiska znacząco wpływają na jakość magazynowania i przetwarzania surowców i produktów.

Produkowane systemy spełniają szereg funkcji niezbędnych do utrzymania normalnego klimatu na danym terenie. System jest w stanie mierzyć temperaturę powietrza i cieczy, mierzyć ciśnienie atmosferyczne, poziom dwutlenku węgla, poziom amoniaku, kontrolować stan drzwi i nawiewników, kontrolować tryby pracy i sprawność urządzeń klimatyzacyjnych, mierzyć poziom amoniaku i dwutlenku węgla, mierzyć oświetlenie w pomieszczeniu, archiwizować i wizualizować pomiary, eksponować dane w MSExcel, analizować i sygnalizować fakt, że parametry przekraczają normy.

Rozwiązania firmy Anron stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, rolnictwie, do monitoringu operacyjnego parametrów mikroklimatu, pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, muzeach, badaniach eksperymentalnych oraz w trudnych warunkach pracy. Ich system pozwala na ciągły monitoring i elektroniczne raportowanie warunków temperaturowych i wilgotnościowych, a także monitorowanie stanu siłowników i ruchomych części konstrukcji obudów za pomocą czujników stykowych.

Produkty firmy są wygodne w użyciu zarówno do organizacji/optymalizacji wewnętrznej kontroli operacji magazynowych i produkcyjnych, jak i do kontroli trybów składowania podczas transferu surowców/produktów do firm powiązanych.


  • Główną misją firmy Anron jest poprawa wydajności produkcji.

  • Firma minimalizuje wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

  • Produkowany system składa się z części sprzętowych i programowych.