Elmont-Innovaties

Elmont-Innovaties

De hoofdactiviteit van het bedrijf is het transport van elektriciteit en het onderhoud van de elektriciteitsnetfaciliteiten in de regio Moskou.

Elmont-Innovations werd opgericht in december 2015. Het belangrijkste voordeel van het bedrijf is de bouw van kant-en-klare faciliteiten, beginnend met de ontwikkeling van de ontwerpdocumentatie en eindigend met de ingebruikname van de faciliteit. Binnen het project wordt de gezamenlijke exploitatie van netwerken aangeboden. Het bedrijf beschikt over een eigen wagenpark van zeer gespecialiseerde voertuigen die ontworpen zijn voor de bouw en exploitatie van elektriciteitsnetten: tractoren, kranen, graafmachines en laders voor speciale doeleinden.

Alle projecten van het bedrijf worden getest in eigen elektrische laboratoria en werkplaatsen die zijn uitgerust met besturings- en managementsystemen, die de efficiëntie van de tests verhogen, het proces versnellen en het risico van productontwikkeling met minimale functionaliteit verminderen, zoals de reconstructie en automatisering van verouderde elektriciteitsleidingen en onderstations.

Elmont-Innovations repareert apparatuur op haar eigen productielocaties in de regio Moskou, waardoor snel kan worden gereageerd op problemen die zich in de loop van projecten voordoen.

Een gekwalificeerd team van professionals die ter beschikking staan van het bedrijf ontwikkelt en implementeert energiebesparende maatregelen en onconventionele methoden voor energiebesparing voor consumenten, voert technologische verbindingen uit, controleert de kwaliteit van de elektriciteit, neemt netwerkvoorzieningen van andere instellingen en bedrijven in gebruik en accepteert deze, exploiteert energiecentrales.