Perfect Crystals

Perfect Crystals

Het bedrijf onderzoekt de productie van wafers en structuren op basis van galliumnitride met een lage defectdichtheid voor energie-efficiënte massahalfgeleiders.

De "Perfecte Kristallen" werd geregistreerd in 2011. Het bedrijf ontwikkelt technologieën voor de productie van galliumvoedingsleutels, waar steeds meer vraag naar is bij de productie van transistors. Dit is een nieuwe trend in de productie van motorbesturingssystemen, in medische apparatuur en in apparatuur voor de automobielindustrie met moeilijke bedrijfsomstandigheden. Galliumsleutels kunnen ook worden gebruikt bij de productie van HF-zenders op industriële schaal en vermogensversterkers.

Op basis van breedbandhalfgeleiders is het ook mogelijk om elektronische apparaten voor hoogspannings- en vermogensapparatuur en LED's te produceren. De productie van basisplaatkristallen en -structuren is van primair belang voor de proefprojecten van het bedrijf, die gericht zijn op het verkrijgen van kristallen met geen of kleine onkritische gebreken.

De markt voor op gallium gebaseerde basisplaatkristallen en -structuren bevindt zich in het oprichtingsstadium en de focus van het bedrijf op de productie van breedbandige halfgeleiders kan een bewijs zijn van een wetenschappelijke benadering van commerciële activiteiten. Het artikel "Thick layers ɑ-Ga 203 on sapphire substrates obtained by the method of chloride epitaxy", FTP, 2019, ¹6, werd gepubliceerd door A.I. Pechnikov, S.I. Stepanov, waar de productie van galliumnitride onder laboratoriumomstandigheden wordt bestudeerd.