Katalizator

Katalizator

Opracowanie technologii przygotowania katalizatorów, nośników katalizatorów, sorbentów dla różnych procesów chemicznych, petrochemicznych i innych gałęzi przemysłu. Rozwój i modernizacja procesów katalitycznych, a także usługi inżynieryjne.

Historia firmy sięga początków powstania "SKTB Katalizator" w Nowosybirsku w 1966 roku. Na bazie naukowo-badawczej produkcji "SKTB Katalizator" został założony w 1994 roku jako zakład pilotażowy. Od momentu powstania przedsiębiorstwo zaczęło zwiększać tempo i jakość produkcji, co było promowane przez współpracę z Instytutem Badawczym (Instytut Katalizy), dużymi firmami krajowymi i zagranicznymi MONSANTO Enviro-Chem Systems (USA), COSTECH International (Włochy), DOMO CaproLeuna (Niemcy). Rozwój firmy jest wykorzystywany w przemyśle petrochemicznym i stanowi obowiązkową podstawę funkcjonowania ekologii przemysłowej.

Obecnie "SKTB Katalizator" zajmuje się produkcją nośników tlenku glinu, sorbentów, osuszaczy, katalizatorów i sorbentów. Sorbenty wykorzystywane są do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń toksycznymi związkami; niektóre produkowane katalizatory wykorzystywane są w procesach rafinacji ropy naftowej, inne - do otrzymywania siarki elementarnej lub w przemyśle azotowym.

Potwierdzeniem systemu zarządzania jakością są patenty zgodności dla każdego opracowanego produktu, które można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy w odpowiednich działach. Nowoczesne zaplecze naukowe i produkcyjne firmy pozwala na realizację zamówień o dowolnej złożoności technicznej.