TONK

TONK

Produkcja platform komputerowych do organizowania miejsc pracy w systemach informatycznych z dostępem do terminali.

Od 2007 roku firma produkuje platformy komputerowe do organizacji miejsc pracy w systemach informatycznych z dostępem terminalowym lub z wykorzystaniem technologii wirtualizacyjnych. Infrastruktura informatyczna tworzona jest dla firm działających w obszarze bezpieczeństwa informacji, dostawców usług w chmurze oraz niezależnych klientów. Produkcja obejmuje platformy sprzętowe dla rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji (IS): TN1400, TN1800, TN1900, TN2800, które wykorzystują najnowsze procesory 14 NM z serii Intel® Gemini Lake.

Grupa Spółek TONK jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Informatycznych i Komputerowych od 2011 roku, a od 2015 roku firmy TONK i ALT Linux zawarły umowę o globalnym partnerstwie technologicznym. Stale rozszerzając zakres zastosowania swoich rozwiązań, firma oferuje standardowe rozwiązania dla banków i instytucji finansowych, dla edukacji i medycyny, dla PCOIP i handlu detalicznego, usług w chmurze i różnego rodzaju biur.

System zarządzania jakością: Jakość produktu jest zgodna z normą ISO 9001, certyfikaty zgodności z zainstalowanym i używanym oprogramowaniem można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy w odpowiednim dziale.