BFG Group

BFG Group

Grupa BFG jest krajową firmą inżynierską, twórcą platformy informatycznej do budowy cyfrowych prototypów organizacji w celu regulacji przekształceń w trybie rzeczywistości wirtualnej i w przyszłości.

"Grupa BFG" współpracuje z firmami produkcyjnymi w Federacji Rosyjskiej od ponad 25 lat. Firma jest największym producentem i integratorem przemysłu automatycznego w WNP. Technologia firmy pozwala na stworzenie cyfrowego sobowtóra produkcji i eksperymentowanie na modelu. Dlaczego jest to konieczne? Na przykład, aby szukać wąskich gardeł i zwiększyć wydajność w przyszłości. Platformy tworzone w firmie pozwalają prognozować konsekwencje decyzji podejmowanych podczas spotkań, minimalizować inwestycje, skracać cykle produkcyjne i kilkakrotnie zwiększać rentowność przedsiębiorstw.

Unikalność proponowanego rozwiązania polega na stworzeniu najlepiej funkcjonujących referencyjnych odpowiedników cyfrowych, a nadrzędnym celem jest doprowadzenie prawdziwej produkcji do jej benchmarku poprzez odpowiednią organizację procesów biznesowych.

Główne działania: tworzenie cyfrowych odpowiedników do zarządzania zmianą i planowania w czasie rzeczywistym.