SIB

SIB

Jest to jedna z najważniejszych organizacji zajmujących się dostarczaniem i tworzeniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń przed niezabezpieczoną ingerencją w systemy informatyczne. Zapewnienie sposobów ochrony danych kryptograficznych, środków ochrony widocznych granic sieci lokalnych, metod ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi, technicznych środków ochrony informacji.

Założycielami firmy są prawdziwi profesjonaliści, którzy z powodzeniem pracują od ponad 15 lat na rynku udzielając gwarancji bezpieczeństwa informacji i utrzymując w tajemnicy dane tajne i osobowe. Fakt ten pozwala zespołowi bez wahania podejmować trudne i wymagające projekty w każdym zakątku Rosji. "SIB" współpracuje z wiodącymi producentami urządzeń do zabezpieczania informacji, co pozwala im na wdrożenie indywidualnego podejścia do każdego klienta i stosowanie zaawansowanych technologicznie i niestandardowych rozwiązań.

Główna działalność: produkcja odkuwek, a także odlewów przez odśrodkowe odlewy elektrożużlowe ze stali węglowych, stopowych i wysokostopowych oraz produkcja części zaworów odcinających i regulacyjnych z odlewów kęsów.

SIB posiada bezwzględny zestaw licencji wydanych przez Federalną Służbę Kontroli Taryfy Celnej i Eksportu Rosji oraz Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji na wykonywanie funkcji w zakresie ochrony informacji poufnych.