Leader-Compound

Leader-Compound

Produkcja materiałów izolacyjnych dla technologii kablowej

Głównym celem spółki akcyjnej "Leader-Compound" JSC jest stworzenie konkurencyjnej produkcji materiałów izolacyjnych w Rosji, która mogłaby zastąpić usługi importowanych producentów.

Dzisiaj firma może pochwalić się tym, że jako pierwsza w Rosji uruchomiła produkcję materiałów izolacyjnych dla kabli energetycznych. Jednocześnie firma w pełni przestrzega międzynarodowych standardów jakości.

Należy zauważyć, że "Leader-Compound" JSC była pierwszą firmą w WNP, która produkowała usieciowane nadtlenkowo komponenty do kabli energetycznych.