Inversia Sensor

Inversia Sensor

Jedno z wiodących przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i produkcji czujników światłowodowych w Rosji.

LLC "Inversia Sensor", założona w 2004 roku, zajmuje się rozwojem i produkcją mierników temperatury powietrza / czujników w bezpośrednim sąsiedztwie kabla, a także ciśnieniomierzy / czujników cieczy i gazów. Ponadto, termometr na podłożu duralowym służy do termokompensacji deformacji mierników i śledzenia zmian charakterystyki temperaturowej obiektu. Do ciągłego monitorowania używany jest specjalny czuły element, który nie wymaga dodatkowego ładowania, biorąc pod uwagę czas użytkowania. Analizatory te i przyrządy pomiarowe są niezbędnymi elementami wyposażenia systemów bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych, które mają znaczną długość.

Materiał, z którego wykonane są mierniki/czujniki, przeznaczony jest do stosowania m.in. w wodzie morskiej, zbiornikach ropy naftowej, rurociągach i systemach piezometrycznych.

Firma produkuje światłowody do pomiaru temperatury, odkształceń, przechyleń, przemieszczeń, ciśnień, systemów termometrii rozproszonej oraz urządzenia do transmisji danych - analizatory sygnałów, multipleksery.