ISS

ISS

Opracowywanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa i automatyzacji procesów technologicznych i biznesowych w oparciu o opracowane oprogramowanie do zarządzania sygnałem wizyjnym i analizy wideo

Utworzona w 1996 roku firma "Intellectual Security Systems" działa w obszarze technologii informatycznych. Priorytetem firmy jest zorientowane projektowo podejście do wdrażania rozwiązań zintegrowanych.

Produkt intelektualny firmy jest tworzony dla rozwiązania trudnych technicznie urządzeń dużych rozproszonych systemów bezpieczeństwa transportu, kompleksów przemysłowych, instytucji finansowych i handlowych.

Największym rozwinięciem firmy jest platforma programowa do zarządzania wideo SecurOS ™, która zapewnia organizację systemów bezpieczeństwa zarówno w miejscach o ograniczonej lokalizacji, jak i dla rozproszonych terytorialnie systemów o skali "Bezpieczne Miasto".

System zawiera oddzielne produkty programowe - moduł rozpoznawania twarzy w oparciu o sieci neuronowe konwekcyjne, system analizy wideo do rozpoznawania numerów wagonów kolejowych, moduł do rozpoznawania numerów kontenerów towarowych, system kontroli operacji kasowych i pracy kasjera, moduł do analizy zdarzeń i przetwarzania zdarzeń, detektor analizy sytuacji wideo, mobilną aplikację do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.