SuperOx

SuperOx

CJSC "SuperOx" jest rosyjską firmą rozwijającą technologie i sprzęt w oparciu o VTSP.

Założona w 2006 roku firma "SuperOx" z powodzeniem rozwija technologie produkcji wysokotemperaturowych przewodów nadprzewodnikowych drugiej generacji - VTSP. WHTC jest wyjątkowy przede wszystkim ze względu na bardzo dużą moc spowodowaną zerową rezystancją i wysoką gęstością prądu. Wysokotemperaturowe przewody nadprzewodnikowe są podstawą rozwoju urządzeń ograniczających prąd. Produkty CJSC "SuperOx" są poszukiwane ze względu na ich ukierunkowanie na ochronę systemów elektroenergetycznych oraz redukcję zwarć w sieci, co z kolei prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego i wydłużenia żywotności urządzeń przemysłowych.

Produkcja WTSP jest skoncentrowana w dwóch miejscach: w Rosji i Japonii. Znaczenie projektów wykorzystujących ograniczniki nadprzewodnikowe doprowadziło do zwrócenia szczególnej uwagi i wsparcia ze strony rządu, a firma uzyskała status projektu krajowego w perspektywie pracy w przemyśle lotniczym i innych strategicznych obiektach o znaczeniu krajowym.