Dioksid

Dioksid

Produkuje zaawansowane technologicznie urządzenia kriogeniczne, wykorzystujące dwutlenek węgla i gazy techniczne

Dioksid LLC została założona w sierpniu 2005 roku. Firma produkuje osprzęt do produkcji dwutlenku węgla, gazyfikatory do LNG, butle gazowe, monobloki gazowe, jednostki odbiorcze do magazynowania i transportu gazów (SNG), rampy gazowe (obejście, napełnianie, rozładunek), remont i napełnianie butli oraz przygotowywanie mieszanin, parowniki atmosferyczne i wodne, osprzęt do czystych gazów, osprzęt do spawania gazowego i elektrycznego, pompy kriogeniczne, wysokociśnieniowe węże metalowe, mieszalniki gazów, armatura kriogeniczna, elektryczne panele sterowania, zaciski szybkomocujące. Wszystkie produkty znajdujące się w katalogu firmy posiadają certyfikaty jakości, świadectwa zgodności oraz świadectwa dopuszczenia do określonych rodzajów prac, wydane przez rosyjskie organy regulacyjne. Do klientów spółki należą firmy z branży lotniczej i kosmonautycznej, kompleksy samochodowe i maszynowe, zakłady obronne, narzędziowe, metalurgiczne, instytuty badawcze, spółki naftowe i gazowe.

Dioksid LLC oferuje swoim klientom wysokiej jakości serwis dostarczanych urządzeń, jak również nadzór autorski podczas instalacji i rejestracji w Rostechnadzorze. Produkcja i serwis zapewnione są przez nowoczesne zaplecze techniczne. Kontrola jakości produkcji i instalacji jest wykonywana przez własne centrum inżynierskie, biuro projektowe i laboratorium. Firma oferuje gotowe rozwiązania w zakresie dostaw gazów technicznych dla każdej gałęzi przemysłu, wraz z korzystnymi opcjami współpracy: wynajmu, leasingu lub zakupu ratalnego.