IQ Systems

IQ Systems

"IQ Systems" rozwija technologię przetwarzania danych, wykorzystując optoinformatykę i fotonikę opartą na fotonach do odbierania, przetwarzania i przechowywania informacji.

"IQ Systems" zostało założone w 2012 roku w celu utworzenia ośrodka badawczego zajmującego się rozwojem ultraszybkich technologii optycznych transmisji i rejestracji. Optyczny system kontrolno-pomiarowy, rozwój ultraszybkiej transmisyjnej technologii optycznej, integracja urządzeń optycznych i ich elementów z wykorzystaniem efektu optycznego Pockelsa umożliwiły utrzymanie w trybach przejściowych dokładności pomiaru na poziomie co najmniej 0,2% przy obecności wyjścia cyfrowego w "sieciach inteligentnych" (interfejs cyfrowy IEC 61850).

Doświadczenie firmy w projektowaniu i wdrażaniu podstacji cyfrowych zostało uznane za sukces. Opracowanie to wykorzystuje transformator optyczny, który różni się od swoich analogów brakiem tradycyjnie szkodliwych i wybuchowych materiałów izolacyjnych. Zasadniczo nowatorskie podejście do pomiaru napięcia z wykorzystaniem efektu optycznego pozwoliło na zastosowanie transformatorów pracujących w znacznym zakresie temperatur od -60 do +60 stopni przy znacznej redukcji wagi urządzenia, co ułatwia montaż i konserwację, np. urządzeń systemów kontroli dostępu, prace nad budową systemów alarmowych bezpieczeństwa na obiektach, prace nad montażem systemu zliczania gości na obiekcie.

Rozwój pracowników firmy obejmuje optyczne czujniki napięcia elektrycznego, badania w zakresie precyzyjnych pomiarów optycznych, nowe podejścia do pomiarów wymiarów geometrycznych, współczynników załamania światła i temperatury, pomiary grubości tafli szkła w niekorzystnych warunkach strefy gorącej, optykę mediów anizotropowych, wprowadzenie technologii światłowodowych do tworzenia urządzeń diagnostycznych.