CONTINUUM

CONTINUUM

Centrum Inżynieryjno-Technologiczne "Continuum" specjalizuje się w rozwoju wbudowanych systemów informatycznych i zarządzania dla różnych sektorów gospodarki.

Firma "Continuum" została założona w 2011 roku. Rozwój naukowy firmy daje możliwość prowadzenia szerokiego wachlarza działań rozwojowych, w tym rozwoju i wdrażania najnowszych praktyk w zakresie technologii informatycznych, systemów komunikacyjnych i transmisji danych, technologii inteligentnego zarządzania siecią, automatyzacji systemów sterowania i przyrządów pomiarowych. Spółka realizuje swoje projekty przy wsparciu programu "Rozwój - STI IV. Energia", którego celem jest wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw w dziedzinie nauki i techniki. W szczególności projekt "Inteligentny system klastrowy do pomiaru energii elektrycznej i kontroli jakości", który obejmuje moduł do pomiaru prądu trójfazowego i napięcia trójfazowego, podstawowy moduł obliczeniowy wyposażony w interfejsy oraz moduł do pomiaru napięcia sześciofazowego.

Projekt "Klastrowa Podstacja Cyfrowa" rozwiązuje złożone zadania automatyzacji w podstacjach elektroenergetycznych za pomocą zunifikowanego kompaktowego inteligentnego urządzenia elektronicznego (cIED), które zapewnia funkcję automatyzacji podstacji, oraz obudowy, która chroni wbudowane w nią moduły, zapewnia niezawodną komunikację z urządzeniami zewnętrznymi i zasilanie urządzeń.

Firma projektuje i produkuje systemy elektroniczne i automatyki zarówno jako pojedyncze moduły, jak i wieloskładnikowe kompleksy programowo-sprzętowe. Technologia produkcji dodatków do urządzeń elektrycznych tworzy, za pomocą druku 3D, strukturę przewodzącą i izolacyjną dla produktów o wysokich właściwościach elektrycznych, których nie można uzyskać tradycyjnymi metodami produkcji.

Projektowanie systemu, które jest prowadzone przez pracowników firmy, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, prace nad montażem, uruchomieniem i regulacją urządzeń, a także dalsze wsparcie systemowe. Firma oferuje klientom najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania problemów.