ThermoExpressControl

ThermoExpressControl

Firma zajmuje się problemami jakościowymi środków technicznych i smarnych. Głównym zadaniem jest określenie zawartości wilgoci w olejach technicznych.

Firma została założona w 2004 roku. Obecnie "ThermoExpressControl" produkuje oprogramowanie i urządzenia technologiczne służące do pomiaru parametrów płynów technicznych w urządzeniach roboczych, takich jak oleje transformatorowe, płyny hydrauliczne, paliwo, itp.

Dyrektor firmy Wiktor Safonow, kierownik projektu Aleksander Starostin posiadają stopnie naukowe Kandydatów Fizyki i Matematyki, a kierownik projektu Paweł Skripow posiada stopień naukowy Doktora Fizyki i Matematyki. Kompetencje naukowe pracowników potwierdzone są licznymi patentami i licencjami, a także świadectwem zgodności wydanym przez Federalną Agencję. Firma jest spółką zależną ComputerEnergoService.

Na liście osiągnięć naukowo-technicznych firmy, które są wykorzystywane w produkcji do kontroli jakości płynów technicznych, znajduje się wilgotnościomierz olejów technicznych VMTI-118 (przeznaczony do automatycznego pomiaru frakcji masowej wody w olejach turbinowych i transformatorowych), maksymalne zabezpieczenie prądowe transformatora DMTZ-Sh (przeznaczony do rezerwowania zabezpieczenia transformatora mocy), rejestrator zdarzeń awaryjnych BRIZ (przeznaczony do bieżącej kontroli sygnałów elektrycznych i rejestracji ich charakterystyki).