First Virtual

First Virtual

Główną działalnością firmy jest działalność w zakresie komunikacji w oparciu o technologie przewodowe.

"First Virtual" działa pod marką Tekmi od listopada 2007 roku. "First Virtual", pracujący pod marką Tekmi, świadczy usługi "United Communications" - kompleksowego rozwiązania dla firm i startupów, łączącego w jednym interfejsie wszystkie metody komunikacji: wirtualną centralę, pocztę elektroniczną, połączenia głosowe i wideo, konferencje online oraz przechowywanie plików.

Firma jest spółką zależną od RVC JSC, zarządzaną przez RVC Infrafond.

Spółka bierze udział w projekcie Narodowej Inicjatywy Technologicznej, który został zaproponowany w celu określenia kierunku rozwoju rosyjskiego ekosystemu innowacji. Do zadań projektu należy uruchomienie programu pokonywania barier technologicznych oraz uruchomienie systemu centrów infrastrukturalnych.

Technologia Tekmi, która obejmuje usługę wirtualną, pomaga zwiększyć wydajność pracowników poprzez dodanie numerów wewnętrznych, przekierowywanie i przekazywanie połączeń na dowolny numer, wymianę krótkich wiadomości między pracownikami, przechowywanie danych i technologię wywołań zwrotnych.

Priorytetem dla firmy są technologie związane z realizacją strategii rozwoju naukowego i technologicznego mikroelektroniki i bazy komponentów, medycyny oraz zaawansowanych technologii produkcyjnych.