STEK

STEK

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "SinPROTEK" (LLC "STEK") zostało zarejestrowane w styczniu 2008 roku. Spółka zajmuje własną niszę na rynku wydobycia i rafinacji ropy naftowej, opracowuje i wdraża systemy do optymalizacji procesów.

Podstawą strategii spółki jest realizacja projektów energooszczędnych w zakresie wydobycia ropy naftowej, produkcji i zużycia ciepła, gazu, pary wodnej, wody z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu procesami technologicznymi. Rozwój nowych technologii oraz doskonalenie już istniejących systemów zwiększa konkurencyjność firmy STEK.

Przedsiębiorstwo jest wspierane przez Fundację Rozwoju Małych Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Rozwój firmy w dziedzinie diagnostyki medycznej oparty na analizie danych o natężeniu promieniowania podczerwonego w określonych punktach powierzchni ciała ludzkiego nazywany jest mini-termografem na podczerwień.

Zakończone są prace nad modernizacją i udoskonaleniem bioelektrycznego stymulatora "Bioton M", którego praca zwiększa efektywność leczenia zaburzeń ruchowych różnego pochodzenia neurologicznego.

Realizacja projektu pilotażowego na tallińskim polu naftowym wykazała wynik ekonomiczny zastosowania energooszczędnych rozwiązań firmy w wysokości 160%, oszczędzając 6000 MW w ciągu zaledwie 1 roku.

Najbardziej efektywne energetycznie sektory o znacznym potencjale wzrostu efektywności energetycznej to sektor paliwowo-energetyczny oraz sektor mieszkalnictwa i użyteczności publicznej. W celu rozwiązania problemów w tych sektorach zaprojektowano mobilną stację kontroli pomp hydroelektrycznych w oparciu o system sterowania OASIS. Zautomatyzowany system sterowania procesem technologicznym "drugiego poziomu" dla mobilnej blokowej stacji pomp hydroelektrycznych na bazie systemu sterowania ACS TP "OASIS" przeznaczony jest do realizacji zdalnego sterowania i zarządzania pracą stacji poprzez system sterowania "STEK-1" realizacji archiwizacji i analizy danych o pracy stacji.

Kompleks sprzętowo-programowy zautomatyzowanego systemu sterowania TP "OAZIS-PGS" jako całość zapewnia skoordynowane i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów kompleksu technologicznego poprzez system sterowania "STEK-1".