INLIFE LLC

INLIFE LLC

Rosyjskie przedsiębiorstwo, które opracowało sprzęt medyczny i fotokonwertery energii słonecznej na elastycznej podstawie z cienkowarstwowymi elementami aktywnymi wykonanymi z organicznych polimerowych materiałów półprzewodnikowych.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie technologii druku atramentowego do tworzenia cienkich warstw organicznych ogniw słonecznych. Jako kompozycję wykorzystano elektrycznie przewodzące kompozyty polimerowe zawierające nanocząsteczki metali, nowe polimery wąskopasmowe, a także dostępne na rynku elementy organiczne i polimerowe. W rezultacie opracowana zostanie robocza dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną prototypy organicznych ogniw słonecznych o sprawności co najmniej 8%.

Celem firmy jest rozwój urządzeń medycznych i fotokonwerterów energii słonecznej na elastycznej podstawie z cienkowarstwowymi elementami aktywnymi półprzewodników z polimerów organicznych.

W ramach kontraktu rządowego z Fundacją Wspierania Małych Innowacyjnych Przedsiębiorstw Naukowo-Technologicznych w 2011 roku firma zakończyła opracowywanie laboratoryjnych modeli ogniw słonecznych na bazie polimerów i nanokompozytów.

Te fotokonwertery charakteryzują się prostą technologią produkcji, tanimi oryginalnymi komponentami oraz możliwością produkcji elastycznych, wielkopowierzchniowych paneli konwerterów. Te cechy pozwalają im na znalezienie własnego sektora na rynku fotowoltaiki słonecznej i konkurowanie z konwencjonalnymi ogniwami słonecznymi.