Centrum Zaawansowanych Technologii

Centrum Zaawansowanych Technologii

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "Centrum Zaawansowanych Technologii" zajmuje się tworzeniem biosensorów do analizy substancji.

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "Centrum Zaawansowanych Technologii" jest firmą z trzydziestoletnim doświadczeniem. Zostało zarejestrowane we wrześniu 1990 roku, wkrótce po uchwaleniu ustawy o małych przedsiębiorstwach. W tym czasie firma rozwijała mikroskopy i specjalne oprogramowanie do zarządzania tymi mikroskopami poprzez sieć. Dyrektor generalny firmy jest doktorem fizyki i matematyki oraz profesorem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Głównymi produktami Centrum Zaawansowanych Technologii są mikroskopy sondażowe, które mogą wykonywać swoje pomiary w powietrzu i w cieczach.

Mikroskopy takie mogą być w pełni sterowane przez Internet, co umożliwia prowadzenie zdalnych sesji skanowania. Inny mikroskop służy do dokładnych pomiarów topografii i obserwacji zmian powierzchni. Za pomocą tego mikroskopu, jak w powyższym przypadku, próbki mogą być badane w powietrzu i w cieczach. Firma posiada własne oprogramowanie, za pomocą którego dane z tych mikroskopów są przetwarzane i analizowane. Oprogramowanie to pozwala również na jednoczesne podłączenie do jednego lub kilku mikroskopów przez Internet kilku osób.

Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa jest jednym z głównych partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii od momentu jego założenia. Łomonosowa jest jednym z głównych partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii od momentu jego założenia. Większość pracowników firmy to absolwenci wyżej wymienionej uczelni, więc nie ma wątpliwości co do kompetencji państwa. Z kolei rozwój Centrum Zaawansowanych Technologii już dawno wykroczył poza granice swojej ojczyzny i jest wykorzystywany w instytucjach szkolnictwa wyższego w Ameryce, Anglii, Francji, Japonii, Włoszech, Niemczech i wielu innych krajach. Głównym celem firmy jest tworzenie dostępnych i niezawodnych platform do prowadzenia bardzo precyzyjnych badań.