RUS

RUS

Firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem kompleksów regulacji temperatury szyn prądowych i przewodów napowietrznych linii energetycznych, systemów monitorowania poruszających się wagonów kolejowych oraz bezprzewodowych czujników radiokanałowych prądu elektrycznego.

STC RUS został założony w 2015 roku. Firma specjalizuje się we wdrożeniach na szeroką skalę innowacyjnych systemów monitorowania złożonych procesów technologicznych. Własne zakłady produkcyjne firmy znajdują się w Sankt Petersburgu. Poza Sankt Petersburgiem, firma posiada biura w Moskwie i Kazaniu.

Firma aktywnie rozwija innowacyjny obszar kompleksowego zdalnego monitoringu obiektów i infrastruktury energetycznej w EnergyNet.

Klienci wysoko ocenili łatwość obsługi pasywnych czujników akustyczno-elektronicznych, które nie wymagają konserwacji i zasilania, ale pracują ze wszystkimi klasami napięcia. Linia technologiczna produktów firmy jest uzupełniona o radiowo-elektroniczny czytnik przetwarzający sygnały w zakresie mikrofalowym.

Firma opracowuje również kompletne rozwiązania "pod klucz". System monitorowania obciążenia sieci RFSens PLTC jest przeznaczony do automatycznego sterowania stanem przewodów linii napowietrznych wraz z przekazywaniem informacji do wybranego systemu odbiorczego. Kompleks ten łączy w sobie wysoką dokładność pomiaru temperatury z zakresem pomiarowym do 12 metrów i zawiera ultra niezawodne czujniki oraz system monitorowania online 24/7/365.

Kompleks RFSens VTS przeznaczony jest do automatyzacji procesów sterowania (monitorowania) stanem temperaturowym połączeń stykowych transformatorów, linii wyjściowych, szyn prądowych urządzeń elektrycznych (komórek rozdzielczych) z przekazaniem informacji do odbiornika systemu SCADA. Czujnik kompleksu jest odporny na bezpośrednie wyładowania i przegrzanie do +350° C.

System RFSens RFID jest przeznaczony do identyfikacji wagonów, lokomotyw, podkładów, wszelkich konstrukcji metalowych i innej infrastruktury i jest dostarczany z tagami i czytnikami wandaloodpornymi.

Zgodnie z wynikami federalnych konkursów "GenerationS" i "Energoprovoy" STC RUS był najlepszym startupem.

Pilotażowy projekt kompleksu sterowniczego rozdzielnicy został przetestowany w podstacji Enel Russia.

Czujnik opracowany przez specjalistów STC RUS nie posiada bezpośrednich analogów