Perfect Crystals

Perfect Crystals

Firma prowadzi badania nad produkcją wafli i struktur na bazie azotku galu o niskiej gęstości defektu dla energooszczędnych urządzeń półprzewodnikowych masowych.

W 2011 roku zarejestrowano "Perfekcyjne Kryształy". Firma rozwija technologie produkcji kluczy dynamometrycznych z galu, które są coraz bardziej poszukiwane w produkcji tranzystorów. Jest to nowy trend w produkcji układów sterowania silnikiem, w sprzęcie medycznym oraz w urządzeniach samochodowych o trudnych warunkach pracy. Klucze galowe mogą być również stosowane w produkcji przetworników HF na skalę przemysłową oraz wzmacniaczy mocy.

W oparciu o szerokie półprzewodniki, możliwe jest również produkcja urządzeń elektronicznych do urządzeń wysokiego napięcia i mocy oraz diod LED. Produkcja kryształów i struktur bazowych ma pierwszorzędne znaczenie dla projektów pilotażowych firmy, których celem jest uzyskanie kryształów bez lub z niewielkimi defektami bezkrytycznymi.

Rynek kryształów i struktur bazowych na bazie galu znajduje się na etapie tworzenia, a koncentracja firmy na produkcji półprzewodników o dużej powierzchni może być dowodem naukowego podejścia do działalności handlowej. Artykuł "Grube warstwy ɑ-Ga 203 na podłożach szafirowych otrzymanych metodą epitaksji chlorkowej", FTP, 2019, ¹6, został opublikowany przez A.I. Pechnikova, S.I. Stepanova, gdzie badana jest produkcja azotku galu w warunkach laboratoryjnych.