Systems of Industrial Automation

Systems of Industrial Automation

"Systemy automatyki przemysłowej" to białoruskie przedsiębiorstwo, które oferuje gotowe rozwiązania oparte na robotach przemysłowych różnych typów, które pozwalają zautomatyzować produkcję we wszystkich branżach w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości.

Głównym celem przedsiębiorstwa jest uproszczenie i udostępnienie produkcji robotów kooperacyjnych jak najszerszemu gronu przedsiębiorstw, w których wcześniej stosowanie robotyki nie było opłacalne. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie sprzętu zrobotyzowanego, który nie jest dostępny na rynku.

W związku z problemem rozwoju automatyki przemysłowej i robotyzacji, który wyprzedza system edukacyjny na Białorusi "Systemy automatyki przemysłowej", wraz z wysiłkami JSC "Produkt Sawuszkin", Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny na bazie Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego wraz z integratorem systemu i klientem został utworzony ośrodek kompetencji w zakresie robotyki przemysłowej i automatyzacji produkcji. Celem i zadaniem laboratorium jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym, ustanowienie ścisłego powiązania pomiędzy procesem edukacyjnym a szkoleniem projektów przemysłowych: mieszane zespoły specjalistów IT i projektantów wykonują projekty tematyczne na potrzeby produkcji.

Firma posiada około 10 głównych partnerów, z których jeden "Techman Robot" jest spółką zależną firmy Quanta Computer Inc., największego na świecie producenta notebooków.