Computer Robotics

Computer Robotics

Robotyka komputerowa to firma wchodząca w skład grupy firm Robotics zajmujących się rozwojem aplikacji komputerowych dla przedsiębiorstw przemysłowych i placówek medycznych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Robotyka komputerowa" powstała w 2013 roku w celu wejścia na rynek z własnymi rozwiązaniami programowymi, w celu modernizacji istniejącego sprzętu dowolnego producenta. Tworzone przez tę spółkę aplikacje programowe są kontynuacją projektu (realizowanego od 2005 roku) rekonfiguracji używanego w różnych przedsiębiorstwach sprzętu zrobotyzowanego. Pozwala to na realizację dążeń producentów, podstawowych klientów firmy, do podniesienia jakości produkcji kosztem przeprofilowania istniejącego sprzętu w sposób bardziej nowoczesny, bez konieczności zakupu nowych i dużych inwestycji gospodarczych.

Wyjątkowość projektów "Robotyki Komputerowej" polega na tym, że na rynku jest bardzo mało takich ofert gotowych rozwiązań. Znajomość nowoczesnej mechaniki i elektroniki, a także własnych opracowań w zakresie sterowania manipulacją robotami pozwala nam na rozwiązywanie problemów naszych partnerów na poziomie projektu.

Firma zaspokaja potrzeby konsumentów w zakresie szkoleń i badań w dziedzinie robotyki na własnej, unikalnej platformie "Robot Butterfly". Potrzeba integracji pracy ludzkiej z precyzyjną obróbką małych części w produkcji przyniosła na rynek know-how Robot Cell z dużym zapotrzebowaniem.