ASONICA

ASONICA

Instytut Badawczy ASONICA opracowuje system o tej samej nazwie do analizy środków radiowo-elektronicznych.

System ASONICA został stworzony do analizy instrumentów radiowo-elektronicznych i zapewnienia ich odporności na wszelkiego rodzaju uderzenia. Firma zajmuje się zarówno innowacjami naukowymi, jak i działalnością edukacyjną, współpracując z jednymi z największych rosyjskich uczelni wyższych. W skład personelu firmy wchodzą tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści z dyplomami naukowymi i doktorzy nauk ścisłych. Mają oni dwadzieścia rozpraw doktoranckich. Głównym zadaniem ASONICA jest modelowanie procesów fizycznych w RPS w celu oceny ich niezawodności i jakości. Nie jest przecież tajemnicą, że cały sprzęt składa się dziś z urządzeń elektronicznych, które z kolei składają się z wielu części.

Takimi częściami mogą być liczne chipy, z których każdy może w każdej chwili ulec uszkodzeniu. Problem polega na tym, że jak tylko to nastąpi, cała technika przestanie działać razem z uszkodzonym elementem. Na pracę tych elementów duży wpływ mają różnego rodzaju wpływy. Wpływami tymi mogą być różne wibracje, wstrząsy fizyczne, ciepło słoneczne, pola elektromagnetyczne, promieniowanie itd. Co więc robi ASONICA? Umożliwia zastąpienie testów symulacjami komputerowymi jeszcze przed wyprodukowaniem urządzenia. W ten sposób producent sprzętu może zabić dwie pieczenie na jednym strzale: aby skrócić czas tworzenia i jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.

Oferowana przez firmę symulacja komputerowa pozwala na zwiększenie niezawodności i jakości sprzętu przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby testów. System ten sprawdził się już doskonale, wygrywając prestiżowy Rosyjski Konkurs Innowacji w 2009 roku. Również niezawodność wyżej wymienionego systemu jest więcej niż wymownie potwierdzona przez fakt, że jego rozwój jest wykorzystywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej w procesie kontroli stopnia wykorzystania sprzętu elektronicznego. Sam system obejmuje cały kompleks podsystemów, z których każdy realizuje pewien zestaw funkcji. Na dzień dzisiejszy rozwój firmy nie ma analogów ani w Rosji, ani za granicą.